Inspiration

Den systemiske tilgang og min værktøjskasse

En systemisk coach er praksisteoretiker. Jeg har den holdning, at hvis en teori virker godt i praksis, er den meget velkommen. Jeg anvender en række forskellige modeller og teorier, som jeg har erfaring for virker godt i forskellige sammenhænge.


Det systemiske referer til "et system" som er den sammenhæng og de relationer, vi indgår i. Det handler altså ikke om at benytte en fast  "systematik" i coachingen, men at forstå den sammenhæng, de relationer og forbindelser, du indgår i og tage afsæt i dét.


Jeg er tilhænger af en passende blanding af struktur i samtalen og friheden til at følge intuitionen. Det skaber oftest de bedste rammer for en coaching session og giver samtidig dig en sikkerhed for, at samtalen tilpasses dine behov, at det bliver konkret, og at du får noget med hjem.


Jeg kan godt lide at benytte modeller og tegninger i dialogen og det kan være et redskab til hurtigt at skabe en fælles referenceramme.


Links til inspiration

Den fælles referenceramme!

Værktøjer og fælles referenceramme

er vigtigt for den gode samtale

Jeg tilstræber en passende blanding af struktur og intuition i samtalen, så du får noget konkret med hjem