Om mig

Baggrund og uddannelse

Jeg hedder Per Rasmussen, er 55 år og bosiddende i Nordsjælland. Jeg har en lang karriere indenfor projektledelse og har altid haft en særlig interesse for hvordan vi agerer med hinanden, samarbejder og kommunikerer. Som hobby har jeg dyrket improvisationsteater i en årrække. Udover at improteater er rigtig spændede og lærerigt, så har det styrket min evne til at være nærværende og fokuseret. Den evne mener jeg kan være nyttig i forbindelse med coaching.


Jeg er certificeret coach indenfor den retning, der kaldes "Systemisk Coaching". Den systemiske tankegang tager udgangspunkt i et holistisk syn - altid med dig i centrum. Det betyder at vi arbejder med at se relationer i et bredere perspektiv, at afdække sammenhænge og forstå mønstre for adfærd og handlinger. I denne afdækning gør vi brug af en række forskellige værktøjer og metoder afhængig af situationen og den specifikke kontekst. Læs mere her.

Coaching ydelser

Jeg tilbyder individuelle coaching sessions eller coaching forløb tilpasset dine ønsker. Typisk varer en coaching session 1½ time. Den vil typisk indeholde:


  • Målafklaring
  • Motivation til forandring
  • Forhindringer ift. ønskede mål
  • Actions og afrunding


Læs mere her om priser og øvrige praktiske oplysninger.


Klare mål og konkrete actions!

Hver coaching session har et klart mål og en række actions.


Jeg motiveres af at hjælpe andre til at skabe en forandring.